รายการใช้รถยนต์วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ซ่อม
25 มี.ค. 2565 09:00 - 20 พ.ค. 2565 12:00
ณ. นิสสัน จ. หนองคาย
โดย รถตู้ 12 ที่นั่ง นข-1277
ผู้ขอ: นายมนัสสฤษฎ์ พิริยะสุทธิ์
พขร: นายมงคล ดอนประจง
รับ-ส่งเอกสาร มาหวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
17 พ.ค. 2565 10:30 - 17 พ.ค. 2565 17:00
ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น
โดย เก๋ง กค-7362
ผู้ขอ: นางสาวเมทินี วิเศษสุนทร
พขร: นายเดชา สุโพธิ์
ส่งไปรษณีย์ประวัน
17 พ.ค. 2565 14:00 - 17 พ.ค. 2565 16:01
ณ. ไปรษณีย์หนองคาย จ. หนองคาย
โดย กระบะ 4 ประตู กค-2690
ผู้ขอ: นางสาวสุรัตน์ดา นันโท
พขร: นายมงคล ดอนประจง