สมัครหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564

ระหว่างวันที่ 01 ธ.ค. 2564 ถึง 17 ธ.ค. 2564
พิมพ์ใบแจ้งยอดและชำระค่าธรรมเนียม ระหว่างวันที่ 07 ธ.ค. 2564 ถึง 17 ธ.ค. 2564
 อ่านประกาศหอพักที่นี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เจ้าหน้าที่หอพัก โทร. 0819754096
สำหรับนักศึกษาหอพักนอกที่ต้องการสมัครเข้าหอพักคณะสหวิทยาการสามารถสมัครออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 1-17 ธ.ค. 2564

ยื่นความประสงค์ สมัครหอพัก ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก


ยื่นความประสงค์รับคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา


ดูรายชื่อผู้รับเงินประกันหอพักนักศึกษา