รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาคณะสหวิทยาการ
ประจำปีการศึกษา 3/2564 (ภาคฤดูร้อน) เฉพาะนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 64* หรือน้อยกว่า

สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565
ชำระค่าธรรมเนียมหอพักภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
 อ่านประกาศหอพักที่นี้

ยื่นความประสงค์ ปิดรับสมัคร ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาคณะสหวิทยาการ
ประจำปีการศึกษา 1/2565 (รอบ Admission)

สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 17 มิถุนายน 2565
ชำระค่าธรรมเนียมหอพักภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565
 อ่านประกาศหอพักที่นี้

ยื่นความประสงค์ สมัครหอพัก ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก

หากจำรหัสผ่านไม่ได้สามารถกู้คืนรหัสผ่านใหม่ได้ที่ https://password.kku.ac.th/recovery

เปิดรับสมัครหอพักออนไลน์ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 3/2564 และ 1/2565

ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565
ชำระค่าธรรมเนียมเทอม 3/2564 ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2565
ชำระค่าธรรมเนียมเทอม 1/2565 ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 2565
 อ่านประกาศหอพักที่นี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เจ้าหน้าที่หอพัก โทร. 0819754096

ยื่นความประสงค์ สมัครหอพัก ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก

ยื่นความประสงค์รับคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา


สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. พร้อมเพย์ (PromptPay) เลขประจำตัวประชาชน (นักศึกษาตรวจสอบด้วยว่าบัญชียังสามารถโอนเงินได้ หรือไม่)

รอบที่ 1 วันที่ 20–30 ธ.ค. 2564

ยื่นความประสงค์

รอบที่ 2 วันที่ 1-18 มี.ค. 2565

ยื่นความประสงค์

รอบที่ 3 วันที่ 28 มี.ค.- 8 เม.ย. 2565

ยื่นความประสงค์

รอบที่ 4 วันที่ 25 เม.ย.- 6 พ.ค. 2565

ยื่นความประสงค์

ยื่นความประสงค์รับคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาสิ่งที่ต้องเตรียม
  1. พร้อมเพย์ (PromptPay) เลขประจำตัวประชาชน (นักศึกษาตรวจสอบด้วยว่าบัญชียังสามารถโอนเงินได้ หรือไม่)

รอบที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 2–30 พ.ค. 2565
ยื่นความประสงค์