สมัครหอพักนักศึกษาเทอม 1/2564

สามารถสมัครเข้าพักหอพักนักศึกษาเทอม 1/2564 ระหว่างวันที่ 22-26 มี.ค. 2564
พิมพ์ใบแจ้งยอดและชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภายในวันที่ 4 เมษายน 2564
 อ่านประกาศที่นี้

สมัครหอพัก