ประกาศรับสมัครหอพัก ประจำปีการศึกษา 1/2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักประจำปีการศึกษา 1/2563 มีรายละเอียดดังนี้

  1. หอพักนักศึกษาจะเปิดบริการจองห้องพักออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://smart.nkc.kku.ac.th/edorm/default/index โดยจะเปิดให้จองห้องพักสำหรับนักศึกษา TCS 1 (Portfolio) และ TCS 2 (Quota) ได้ระหว่าง วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. -  30 เมษายน 2563 (จองห้องแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
  2. พิมพ์ใบชำระเงิน https://smart.nkc.kku.ac.th/edorm/booking/checkbill และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ก่อนวันที่  พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าพัก
  3. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดในเว็บไซต์) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปขนาด 1 นิ้ว  และนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าหอพัก พร้อมใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักจากธนาคาร ลิงค์ดาวน์โหลด https://bit.ly/2YMIoup

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
เจ้าหน้าที่หอพัก โทร. 0819754096